COVID-19

Hoewel de Berden Nazomerloop 2021 nog vele maanden weg is, zullen de Covid-19 maatregelen  vermoedelijk een effect hebben op de vorm van de loop. Op basis van de huidige kennis plannen we de volgende maatregelen te implementeren:

  • Geen kantinevoorziening in de hal van Den Hulster
  • Geen douchevoorzieningen
  • Prijsuitreikingen zullen buiten plaatsvinden in aangepaste vorm
  • In het opstelgebied voor de startlijn zullen posities worden gemarkeerd op 1.5 meter afstand van elkaar. Lopers zullen zich op die posities op moeten stellen en vandaar starten.
  • De plekken 1,2 en 3 per loop zullen worden bepaald op basis van de nettotijden die met de chip worden gemeten.
  • Publiek zal worden ontmoedigd om te dicht op elkaar rond het start- en finishgebied te staan

De komende maanden zal de situatie ongetwijfeld nog veranderen en zullen we de maatregelen aan moeten passen. De actuele situatie zal steeds op deze pagina van de website te vinden zijn.