Scopias stelt faciliteiten beschikbaar voor sponsoren Berden Voorjaarsloop

11 mei 2020

De Berdenvoorjaarsloop van 8 maart jl. was zo ongeveer de laatste sportmanifestatie in de Gemeente Venlo. Uiteraard waren wij de laatste weken, voorafgaand aan dit evenement, zeer alert geconcentreerd op  de ontwikkeling van het Covid-19 virus, en volgden wij de berichtgeving van het RIVM en de Gemeente Venlo nauwgezet.

We waren opgelucht, dat we ons evenement toch konden laten plaatsvinden, en we zijn  trots op het feit, dat dit evenement met een kleine 1500 deelnemers/deelneemsters perfect verlopen is. Dit, zeker niet in de laatste plaats, vanwege de steun van onze sponsoren aan onze Berden Voorjaarsloop, financieel, fysiek, en/of met faciliteiten. Daarvoor nogmaals onze dank!

Desalniettemin realiseren we ons tegelijkertijd ook, dat de ondernemingen die ons steunen – mogelijk, of zeer waarschijnlijk – de negatieve invloed ervaren door alle maatregelen, welke de autoriteiten nemen, om de ontwikkeling van dit virus onder controle te houden:

Ook wij lezen kranten, ook wij volgen het nieuws, en ook wij worden dagelijks middels onze contacten met deze of gene tot in detail geïnformeerd over de problemen, waarmee velen van u geconfronteerd worden. En zeker zeer serieus: ook wij kennen in onze naaste omgeving wel iemand, welke heftig getroffen is door het virus, en een strijd op leven en dood levert, samen met een heel team van hardwerkende zorgverleners. Onze gedachten zijn bij hen en bij hun naasten!

Wij zijn, als Scopias Atletiek, inmiddels sinds 30 april jl. weer “aan het opstarten”, vooral met onze jeugd, en vanaf 11 mei ook weer met onze oudere leden, dankzij een team van trainers en vrijwilligers, gemonitord door de Gemeente Venlo, welke ons adviseert.

We denken verder na over hoe we ook voor onze volwassen leden weer op gang kunnen komen, deskundig begeleid door ons team van professionele trainers. Daarbij hebben we het idee geopperd, om onze sponsoren een geste te doen: we willen graag onze faciliteiten (de atletiekbaan, ons trainers korps, etc.) op een verantwoorde wijze beschikbaar stellen aan jullie als blijk van waardering voor jullie bijdrage aan ons. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van deelname aan onze reguliere trainingen.

Voordat we ons buigen over de vraag  over hoe precies we daaraan gestalte geven, willen we uiteraard eerst de reactie van onze sponsoren afwachten: wel/niet geïnteresseerd in dit aanbod. Sponsoren kunnen een reactie sturen naar Sef Maas, voorzitter van het kernteam Berden Voorjaarsloop, info@berdenvoorjaarsloop.nl. Vervolgens bespreken we de uitkomst daarvan met onze trainers-coördinator.

In ieder geval wensen we jullie allemaal veel sterkte toe, in meest brede zin van het woord, en zien we een reactie met belangstelling tegemoet.

In afwachting daarvan teken ik met vriendelijke groeten,

Mede namens het bestuur van Scopias Atletiek,

Sef Maas, Voorzitter Kernteam Berden Voorjaarsloop